az

en

ru


Nəqliyyat Təftişi
X-ray təftiş sistemləri
Detektorlar
Avtopark Sistemləri
Bariyerlər
Ağıllı bina və ev sistemləri
Turniketlər
Personal Hərəkətlərinə Nəzarət Sistemi
Video İzləmə sistemləri
Mühavizəçi Nəzarət Sistemləri
Magaza Mal Qoruma Sistemləri
Yol İşarətlər, Yol tələləri, Surət kəsicilər
İnterkom
Access Sistemləri
Nəqliyyat Tərəziləri
Otel Avtomatlaşdırma
Alarm Sistemləri
POS Restoran Sistemləri

 
 
 
 
 
Nəzarət & Mühafizə sistemləri Avtopark Sistemləri

AXXTEQ sisteminin fəlsəfəsi 

 

AXXTEQ, avtoparkın girişinə nəzarət edən bu sistem  şəhərin infrastrukturasının dəyişilməsində böyük potensialı malikdir.

 

Əgər siz AXXTEQ sistemini avtoparkın digər sistemləri ilə müqayisə etsəz, görəcəksiniz ki, bizim avadanlıq və sistem bir çox məsələlərinizi həll etməyə qadirdir. XparkQ axxess proqramları bir çox problemlərinizi həll edə bilər. Axxteq sistemini başa düşmək üçün, avtopark sisteminə daxil olan bütün avadanlıq və programları addım – addım izləmək lazımdır.

 

Biz AXXTEQ sistemini təkminləşdirməyə davam edirik. Buna bizdə olan lazımı gədər güclü mütəxəssiz kadrı imkan yaradır.

 

 

‘XPARQ’  XXI əsrin Avtopark texnologiyaları

 

‘Hamısı birində  AVTOPARK  SİSTEMLƏRİ

 

 

Avtopark sistemini işlətmək üçün, xəzinədar, gəliş və gediş üçün nəzarət aparan personal, texniki personal daxil olmaqla, böyük kadr bazası olmalıdır. Biz bu sahədə lider kompaniya mövqeyində olduğumuz üçün, sizin pulunuza qənaət edə bilərik, yəni avtomatikləşdirilmiş nəzarət sistemi sayəsində kadrların sayını azaldmaq olar. Biz gəliş - gediş sistemini, gəliş və dayanacağ ödənişini avtomatikləşdiririk. Yəni bir işçi ilə siz bütün sistemə nəzarət edə bilərsiz, eləcə də CCTV sistemində işləyən izləmə kameraları daxil olmaqla. Dünyada istifadə edilən bütün axırıncı progressiv texnologiyaları XPARQ sistemi özünə daxil edir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNTERNETƏ  QOŞULAN  PLATFORMA

 

Bütün axxteq sistemlərində yeganə şəbəkədə işləmək üçün,TCP/IP qoşulma protokollarından istifadə edirlər. Bu sistem başqa sistemləri dəstəkləmək, eləcə də İnternet şəbəkəsinə qoşulmaq imkanı yaradır .  

 

Bizim sistem Linux sistemi əsasında yaradılıb. Bu sistemin həssaslığı odur ki, bütün sistem kiçik oxuyucu cihazdan başlayaraq,kompleks sisteminə qədər problemsiz oxuyur və biri digərindən asılı olmayaraq yeganə bazada hesabat aparır. Eyni zamanda Sizin istəyinizlə IP-nin köməyi ilə, biz adaptasiya edə bilərik, online rejimində dəstəklənən multimediya və video göstərməsini.

 

·          Orta hesabla 1(bir) saniyyədə çox qısa vaxt məsafəsində sürücü bilet alır və şlaqbaum açılır.

 

·          Loop detektor sistemi sayəsində planlaşdırılmamış şlaqbaum enmədən qorunur, maksimum təhlükəsizlik qısa vaxta. (Enmə və qalxma vaxtı 1 saniyyədir)

 

·          TCP/IP qoşulma sayəsində, sistemdə işləyən cihazlar böyük iş sürətinə malikdir.     

 

·          TCP/IP qoşulma sayəsində, Siz  avtopark sistemin iş gedişini və maddi vəziyyətini Dünyanın bütün nöqtələrində izləyə bilərsiniz.

 

·          Avtopark sisteminin proqramında problem olduğu zaman ASKON Az personalı dərhal (online) onu həll edə bilər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XparQ    LT/150 Terminalı

Giriş nəzarəti üçün proektləşdirilib.

Girişlərdə istifadə edilir. Hər hansı bir avtopark sisteminin belə bir avadanlığa ehtiyacı var. Bu cihaz bilet vermə, bilet oxuma funksiyalarını yerinə yetirir.

 

Modullar  Gələcəkdə digər yeni cihazlar quraşdırıla bilər, yəni sistem başqa modullarla dəstəklənir.

 

Xüsusiyyətlər Prox (proksimiti) kartlarını istifadə edərək, Siz abonent ödəniş sistemini yarada bilərsiz.

 

Əlavə xüsusiyyətlər audio və video rəqəmli sistemin köməyi ilə vizual və audio kontakt yaranır.

 

BARCODE OPTİK oxuyucunun köməyi ilə saysız qədər bilet oxuyur.  

 

 

·          CX/150 ödəmə stansiyası, ödəmə əllə keçirilir və kompakt kompüterə qoşulur.

·          Askon-XparQ sistemi ilə bütün avtopark sistemləri təmin olunur.   

·          ·CX/150 – bu avtomatik ödəmə stansiyasıdır, eləcədə oxşar ödəmə formalarında istifadə edilə bilər. CX/150 cihazı ona qoşulan serverə məlumatı toplayır.  Kompakt cihazın köməyi ilə, CX/150 cihazın axtarışını edə bilərsiz. (bileti yazan, monitor, müştəriyə ödəmə hesabını göstərən displey).  

·          Barcode kartlarını da istifadə etmək olar. Kartı eləcədə xüsusi oxutma modulları ilə oxutmaq olar.

·          CX/150 Rəqəmli audio və video sistem sayəsində müştəri ilə vizual və səsli kontakt yaratmaq olur.

 

·       PG/150 Bizim digər avadanlıqlarımız kimi, ekspluatasiyada olan baryerlərdə çox keyfiyyətlidir. Qalxma və enmə bir neçə saniyyədə baş verir.

·       Askon-XparQ sistemləri bir personal ilə idarə oluna bilər(müəyyən idarə edilən yerdən və ya İnternet vasitəsi ilə.).

·       Maddi baxımdan Siz böyük qənaət edirsiz. Böyük personal yığmağa ehtiyac yoxdur, Siz bütün prosesə nəzarət edə bilərsiz.

·       Enerji söndüyü zaman baryerləri əllə açmaq olar.

·       Baryerin xüsusi elektrik qidalanma nizamlayıcısı var və özü gərginliyin dəyişilməsini nizamlayır.

·       Şlaqbaum sınan zaman və ona oxşar vəziyyətlərdə, sensor xəbərdarlığı xüsusiyyəti olur, hansı ki sınma məlumatını kompüterə göndərir.