az

en

ru


Əl yükü və baqajların təftişi
Poçt məktublarının, paketlərinin və əl baqajlarının təftişi
Baqaj, palet və carqoların təftişi
Partlayıcıların aşkarlanması
Mobil Sistemlər

 
 
 
 
 
Nəzarət & Mühafizə sistemləri X-ray təftiş sistemləri

 

 

Tətbiq sahələri:

Aeroportlar

Poçtamtlar

Banklar

Məhkəmələr

Cəza icraetmə orqanları

Dəmiryolları

Metropoliten

və s.

 

Bu növ qurğuların  ilk öncə sərnişin baqajlarının yoxlanılması və binaya girişə nəzarət olunması, poçt və digər göndərmələrin təftişi tələb olunan yerlərdə istifadə olunması tövsiyyə edilir.


HiScan sistemlərinə daxil edilmiş Hi-MAT supertexnologiyası üzvi və qeyri-üzvi maddələrin sürətli və dəqiq şəkildə təyininə imkan yaradır. Bəzi sistemlərdə partlayıcı maddələrin avtomatik aşkarlanması quraşdırılmışdır, bu da onları aeroport və gömrüklərdə baqaj yoxlanışı üçün xüsusi olaraq çəkici  edir.