az

en

ru


Elektrik Mühəndisliyi
Fasad Sistemləri
Mərtəbəli Park

 
 
 
 
 
Строительство Elektrik Mühəndisliyi


Bir ASKON Group şirkətidir.


Şirkətin mərkəzi Türkiyə-İstanbulda yerləşir. Sektorun içərisindən gələn rəhbərlər tərəfindən idarə edilən firma Proyektləşdirmə, Tətbiq etmə, Şərtnamə, Sözləşmə, Kontrol, Koordinasiya və Tətbiq Etmə sonrası Servis xidmətləri kimi işlərin dairəsində müştərilərin tələblərinə cavab verəbilməyi, müasir rəhbərlik yeniliklərini və tətbiq vasitələrini istifadə edərək iş keyfiyyətini artırmağı, xidmət göstərilən müştəri qruplarının ehtiyac duya biləcəyi bütün məlumatları vaxtında və əksiksiz olaraq bildirib, qarşılıqlı güvən sisteminə malik səviyyəli bir iş mühiti yaratmağı özünə məqsəd etmişdir.

Firma daxilində işləyən Rəhbər, Mühəndis, Texnik və Xidmət personalı ilə, hər növ iş alətləri, qurğuları və təchizatı ilə birlikdə yuxarıda göstərilən təməl prinsip işığında bir gün sizlə də ortaq  işləməyi ümid etməkdədir.

FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ

OFİS XİDMƏTLƏRİ

TORPAQLAMA VƏ İLDIRIMDAN QORUMA SİSTEMLƏRİ PROYEKTLƏRİ

ENERJİ DAĞITMA MƏRKƏZLƏRİ, SAHƏ VƏ TRANSFORMATOR KABİNLƏRİ

KABEL DAŞIMA SİSTEMLƏRİ PROYEKTLƏRİ

AYDINLATMA VƏ AVTOMATLAŞDIRMA SİSTEMLƏRİ PROYEKTLƏRİ

ENERJİ İZLƏMƏ VƏ KONTROL SİSTEMLƏRİ PROYEKTLƏRİ

ZƏYİF CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ PROYEKTLƏRİ

Telefon-Data Sistemi, Yanğın Alarm və Xeber Etmə Sistemi, Səsləndirmə Sistemi, SMATV Sistemi, CCTV Sistemi, Təhlükəsizlik sistemləri, Kartlı Keçiş Sistemi, Avtopark və Bariyer Sistemi 

PROFFESİYONAL SƏS, İŞIQ VƏ GÖRÜNTÜ SİSTEMLƏRİ PROYEKTLƏR

NAZİRLİK VƏ ELEKTRİK İDARƏSİ TƏSDİQLİ PROYEKTLƏR

XÜSUSİ TEXNİK ŞƏRTNAMƏ VƏ TENDER FAYLI HAZIRLANMASI

 PROYEKT KONTROLLUĞU HİDMƏTLƏRİ

 CONSULTİNG XİDMƏTLƏRİ

QÜVVƏTLİ VƏ ZƏYİF CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ LƏVAZİMAT SATIŞI

TƏTBİQ ETMƏ PROYEKTLƏRİMİZ

KABEL DAŞIMA SİSTEMLƏRİ MONTAJI

TORPAQLAMA VƏ PARATONER TƏSİSATI MONTAJI

TELEFON SANTRALI, DAĞITIM SİSTEMLƏRİ MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

DATA DAĞITIM SİSTEMLƏRİ CİHAZLARI MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

YANĞIN ALARM VƏ XƏBƏR ETMƏ SİSTEMİ CİHAZLARI MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

SƏSLƏNDİRMƏ MƏRKƏZ VƏ DAĞITIM SİSTEMLƏRİ MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

CCTV MƏRKƏZ VƏ DAĞITIM SİSTEMLƏRİ MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

SMATV MƏRKƏZ VƏ DAĞITIM SİSTEMLƏRİ MONTAJI VƏ  KABEL ÇƏKMƏ

AVTOMATLAŞDIRMA SİSTEMLƏRİ MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

UÇUŞ MƏLUMAT SİSTEMİ MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

TURNİKET MƏRKƏZ VƏ DAĞITIM SİSTEMLƏRİ MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

 PROFFESİYONAL SƏS, İŞIQ VƏ GÖRÜNTÜ SİSTEMLƏRİ MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

ORTA GƏRGİNLİK SİSTEMLƏRİ TEST VƏ İŞƏ SALMA İŞLƏRİ

ALÇAQ GƏRGİNLİK SİSTEMLƏRİ TEST VE VƏ İŞƏ SALMA İŞLƏRİ

ZƏYİF CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ TEST VƏ İŞƏSALMA İŞLƏRİ

AG-OG PANELLƏRİ SİSTEMLƏRİ TEST VƏ İŞƏSALMA İŞLƏRİ

AVTOPARK KONTROL VƏ BARİYER SİSTEMLƏRİ MONTAJI VƏ KABEL ÇƏKMƏ

SERVİS XİDMƏTLƏRİ

ORTA GƏRGİNLİK SİSTEMLƏRİ

ALÇAQ GƏRGİNLİK SİSTEMLƏRİ

ZƏYİF CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ

TORPAQLAMA VƏ PARATONER SİSTEMLƏRİ PERİYODİK SERVİSLƏRİ

Azərbaycan ərazisində görülən işlərdən bəziləri:

PROYEKT ADI
HOLIDAY INN, BAKI - AZƏRBAYCAN

 

 

 

İSTİFADƏ MƏQSƏDİ 210 OTAQLI HOTEL
İNŞAAT İLİ VƏ YERİ 2005-2006 BAKI AZƏRBAYCAN
İNŞAAT SAHƏSİ 100 000 m²
QURULMUŞ GÜC 1600 kVA
GÖRÜLƏN İŞ

QÜVVƏTLİ CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ

ORTA GƏRGİNLİK BƏSLƏMƏ XƏTTLƏRİ VƏ TRANSFORMATOR TƏSİSATI, GENERATOR SİSTEMİ, UPS SİSTEMİ, ANA VƏ DİGƏR PANOLAR, AYDINLATMA SİSTEMİ, ƏTRAF AYDINLATMALARI, TORPAQLAMA SİSTEMİ

ZƏYİF CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ

CCTV SİSTEMİ, YANĞIN ALARM SİSTEMİ, PROFFESİYONAL VƏ ÜMUMİ SƏSLƏNDİRMƏ SİSTEMİ, TELEFON - DATA SİSTEMİ, AVTOPARK BARİYER SİSTEMLƏRİ, TV PEYK SİSTEMİ

 
PROYEKT ADI
AZƏRBAYCAN GƏNCƏ HAVALİMANI

 

 

 

 

İSTİFADƏ MƏQSƏDİ BEYNƏLXALQ HAVALİMANI
İNŞAAT İLİ VƏ YERİ 2005-2006 GƏNCƏ AZƏRBAYCAN
İNŞAAT SAHƏSİ 60 000 m²
QURULMUŞ GÜC 5200 kVA 
GÖRÜLƏN İŞ

QÜVVƏTLİ CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ

ORTA GƏRGİNLİK BƏSLƏMƏ XƏTTLƏRİ VƏ TRANSFORMATOR TƏSİSATI, GENERATOR SİSTEMİ, UPS SİSTEMİ, ANA VƏ DİGƏR PANOLAR, AYDINLATMA SİSTEMİ, ƏTRAF AYDINLATMALARI, TORPAQLAMA SİSTEMİ

ZƏYİF CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ

CCTV SİSTEMİ, YANĞIN ALARM SİSTEMİ, SƏSLƏNDİRMƏ SİSTEMİ, TELEFON - DATA SİSTEMİ, AVTOPARK BARİYER SİSTEMLƏRİ, TV PEYK SİSTEMİ, UÇUŞ MƏLUMAT SİSTEMİ, TURNİKETLƏR, AVTOPARK BARİYER SİSTEMLƏRİ